10 Mart 2013 Pazar

Küresellik batılılaşma mı doğululaşma mı?

Genelde küresellikle ilgili tanımlamalar yapıldığı zaman batılılaşmadan bahsedilir. Bunun yanında emperyalizm de sıkça anılır. Küreselleşme batılılaşmanın bir sonucu olarak çıkmıştır şeklinde tanımlama yapmak eksiktir ve  böyle bir tanım doğru olmaz çünkü nereden baktığımıza göre değişecektir. Böylesi bir bakış açısıyla yapacağımız tanımlar küreselleşmeyi dar kalıplara sıkıştırmaktan ileri gidemeyecektir. Colin Campbell'in yaptığı tanımda ise "Doğululaşma" adını verdiği bir süreç vardır ve burada batının doğululaştığını anlatır.

küresellikte batılılaşma ve doğululaşma

Çoğu Batılı kendi hayatında doğululaşma sürecini kabul etmeyecektir hatta inkar edecektir bunun nedeni Campbell'a göre küresel olarak yaygınlaşan fast food restoranlarıdır. Batı, gözle görülür şekilde dünyanın kendisine benzediğini düşünür ancak bir noktayı atlar "Uzakdoğu mucizesi!" Günlük hayatlarında vejetaryenlik, tarot, yoga vs. türü şeyleri kendi istekleriyle yaşamlarının bir parçası haline getiren batılılar işin komik tarafı bunu sağlıklı olduğunu düşündüğü için kendi isteğiyle yapar. Normal şekilde bir ülkenin sermayesine hükmedebilmek için çeşitli nöromarketing kampanyaları düzenleyen, algı yönetimleri yapan kişiler dünyayı batılılaştırmaya çalışsa da kendileri de ister istemez doğunun etkisinde kalmaktadır.

5 Ocak 2013 Cumartesi

Sosyoloji, küreselleşme ve ulusal devlet

Sosyolojik açıdan çevremize bakacak olursak etrafımızdaki birçok şeyi farklı görebiliriz. Bunun en iyi örneğini  sosyolojik imgelem (sociological imagination) tezi ile Wright Mills vermiştir. Mills, sosyolojide insan yaşamının toplumsal ve tarihsel açıdan bağımsız düşünülemeyeceğini, birçok şeyin birbiriyle dolaylı veya doğrudan bağlantılı olabildiğini anlatmak istemiştir. Bu açıdan bakarak küreselleşme ile ilgili birkaç konuya değineceğiz.


Sosyolojik yönden baktığımızda küreselleşme de diğer olay ve olgular gibi toplum yaşamını etkilemiştir ancak bu etkileme öncekilerle kıyaslandığında çok daha büyük bir etki yaratmıştır ve yaratmaya da devam etmektedir. Üstteki videoda çok güzel ve sade bir şekilde küreselleşmenin ve getirdiği değişimlerin yarattığı kafa karışıklığı ifade ediliyor. Para ve sermaye konusunda gelişen hızlı değişiklikler ancak insan yaşamına geldiği zaman sekteye uğruyor.

9 Aralık 2012 Pazar

Küreselleşmenin Sosyal Etkileri

Daha önceleri sitemizde çoğu kez işlediğimiz bu küreselleşme kavramında artık detaylarına da değinmeye başlıyoruz. Şimdilik sosyal ve ekonomik etkilerini kısaca anlatacağım umarım faydalı bir yazı olur. Yazıya başlamadan önce şunu belirtelim eğer küreselleşmenin ne olduğunu tam olarak kavrayamadıysanız eski yazılarımızı okumanızı mutlaka öneriyorum. Aksi halde küreselleşmeye düşmanca tavır alan insanlardan olacaksınız ve tam anlamıyla neler olduğunu öğrenemeyeceksiniz.


Küreselleşmenin sosyal etkileri arasında en büyük olanı göçtür. Özellikle üretim sektörünün ve sanayi yapılarının ucuz iş gücü olan bölümlere kayması hizmet sektöründe çalışan kitleyi de zorunlu olarak göçe zorlamaktadır. Sadece hizmet sektörü değil bu konu köyden kente göçü de özellikle iş gücü ucuz ülkelerde artıracaktır. Göç bir kez durdurulamaz seviyeye ulaştığı anda ise şehirlerin altyapı, sağlık, ulaşım ve diğer birçok alanlardaki yatırımları da sekteye uğrayacaktır. Ayrıca göç alan bölgelerde sınır ihlalleri ve işsizlikte artış da diğer görülen etkilerdendir.

Sosyal etkilerin büyük bir kısmının kaynağında göç vardır. Ancak ekonomik sorunlar da bunun başlıca nedenleridir. Aslında ne birine tek başına sonuç ne de tek başına neden denilebilir. Hepsi küreselleşme nedeniyle artan ve birbirinden bağımsız değerlendirilemeyecek yapılardan oluşmaktadır.

17 Kasım 2012 Cumartesi

Küreselleşmeyi daha iyi nasıl anlayabiliriz?

Siteye eklediğim makalelerde bazı yerler kafa karıştırıcı olabilir hatta büyük bir kısmı anlamadığınız yazılardan da oluşabilir böylesi durumlar zaman zaman kaçınılmaz olabiliyor ancak birkaç küçük uyarı ve kısa notlar ile anlaşılmaz görünen yazıları çok daha kolay kavrayabiliriz. Öncelikle şunu söyleyelim ki küreselleşme dediğimiz işin bir süreç olduğunu eski yazılarımızda bahsetmiştik. Bu öylesine değişik bir süreç ki gelecekte artacağını ama hangi yöne doğru artacağını bilemediğimiz bir süreç. Böylesi bir durumda ilerisi için konuşmak bir hayli zor.

küreselleşmeyi daha iyi anlamak


Peki gerisi için konuşacak olursak yani küreselleşmenin tarihi isimli yazımızda belirttiğimiz üzere, küreselliğin bir tek olaydan yola çıkılarak bir başlangıç noktası olmadığı. Birden çok olayın, sınırların azalması, iletişimin ve ticaretin artmasıyla dolayısıyla ulaşımın önem kazanmasıyla açıklayabiliriz ancak bunlar küresel dünyayı oluşturan nedenlerden yalnızca birkaçı olacaktır. Umarım faydalı bir yazı olmuştur.

6 Eylül 2012 Perşembe

Küresel çağ ne zaman başladı.

küresel çağ

Yaşadığımız döneme artık küresel çağ dememizde bir sakınca yoktur. Ancak bunu söylediğimiz vakit kaçınılmaz olarak cevap vermemiz gereken bir soru ortaya çıkmaktadır; Küresel çağ ne zaman başladı veya küresellik çağının başlangıç noktası nedir? Bu soruya cevap vermek için dünyanın geçirdiği olayları gruplara ayırarak incelememiz gerekiyor fakat burada dikkat edilmesi gereken konu küreselliği değil olayları gruplandırmamızdır çünkü küreselleşmeyi gruplandıracak olursak bu kez dünyanın geçirdiği birden fazla küreselleşme dönemi olduğu gibi yanlış bir sonuca varılacaktır ki bu son derece hatalıdır.

Olayları sıralayacak olursak
  - 1. Dünya Savaşı bittiğinde ulusal şirketlerin yoğunlaşması ve bu şirketlerin sınır ötesi ekonomik faaliyetleri küresellik akımını başlatan bazı sonuçlar doğurmuştur.
  - 2. Dünya Savaşının sona ermesiyle birlikte ulusal şirketlerin yerini çok uluslu şirketlere bırakması ve bu çok uluslu şirketlerin uluslararası ekonomik faaliyetleri 1. Dünya Savaşı sonrası çıkan küresellik hareketlerini artırmıştır.
  - Sovyet Rusya'nın devrilmesiyle birlikte dünyayı saran "Amerikalaşma" süreci küreselleşmeyi hızlandıran son etkenlerdendir. 
Dikkat edilmesi gereken bir unsur da küreselleşmenin tek bir çıkış yeri veya başlangıç noktası olmamasıdır bunlar sadece küreselleşmeyi tam anlamıyla görebildiğimiz ekonomik faaliyetlerden verilen örnekledir.

5 Eylül 2012 Çarşamba

Küreselleşmenin tanımı

Dünya üzerinde küreselleşmeye karşı çıkan görüşler de olsa küresellik artarak devam ediyor. Bu gibi durumlarda küreselleşme nedir, küresellik var mıdır gibi sorular da dolayısıyla cevapsız kalmıyor. Bazı akademisyenler küreselleşmeye şiddetle karşı çıksa da biliyoruz ki dünyanın geçirmekte olduğu kaçınılmaz bir süreç bu. Önceki yazılarımızda küreselleşmeye engel olan bazı yapıları incelemiştik. Bu yazımızda da küreselleşmenin tanımını yapacağız.

küreselleşmenin tanımı

Dünya üzerinde birçok şeyin (insanlar, eşyalar, bilgiler veya nesneler) başka yeni şeylerle birleşerek büyümesi ve bu büyümenin oluşturduğu çok yönlü akımların dünyayı etkilemesi sürecine küreselleşme diyoruz. Aslında daha net bir tanım yapılarak açıklanabilir ancak küreselleşmeyi anlamak için tanımdan çok örneklere ihtiyacımız vardır. Çünkü küreselleşme özellikle sınırları ve kalıpları yıkan bir süreçtir ve yaptığımız tanımlar her geçen gün yıkılmayı bekleyecektir. 

31 Ağustos 2012 Cuma

Küreselleşmeye Engel Olan Yapılar

Dünyanın küreselleşme süreci artarak devam ediyor ve bu sürecin artmasında bir sıkıntı yok ancak bazı durumlarda küreselleşmenin karşısında duran engeller olduğunuda açığa kavuşturmamız gerekiyor. Bu örnekler nedir diye soracak olursak örneğin birçok ürün hava veya denizyolu ulaşımı ile dünyanın bir ucundan diğer ucuna aktarılırken halen geçerliliğini koruyan birçok anlaşmanın bulunduğu bölgeden geçmektedir. Bu gibi anlaşmalar belirli kurallar çerçevesinde yasaklar ve sınırlamalar getirebilir haliyle küreselliğin işlevin azaltabilir ancak belirli bölgelerle sınırlı kalması çok yüksek etkiler yapmamaktadır.

küreselleşme

 Bunların dışında özellikle ticaret alanından bakacak olursak, küresellik ile birlikte bilgi ve ulaşımda çok ciddi denetim sorunları yaşanmaktadır. Örneğin Nordstrom’a göre yasadışı malların küresel olarak dolaşmasını durdurmak neredeyse imkansızdır. Çünkü yasadışı mallar çoğu zaman yasal olanlarla birlikte kargolanır ve yasadışı malı kontrol için durdurmak demek yasal olanıda durdurmak demektir. (Nordstorm 2007: 196)