5 Ocak 2013 Cumartesi

Sosyoloji, küreselleşme ve ulusal devlet

Sosyolojik açıdan çevremize bakacak olursak etrafımızdaki birçok şeyi farklı görebiliriz. Bunun en iyi örneğini  sosyolojik imgelem (sociological imagination) tezi ile Wright Mills vermiştir. Mills, sosyolojide insan yaşamının toplumsal ve tarihsel açıdan bağımsız düşünülemeyeceğini, birçok şeyin birbiriyle dolaylı veya doğrudan bağlantılı olabildiğini anlatmak istemiştir. Bu açıdan bakarak küreselleşme ile ilgili birkaç konuya değineceğiz.


Sosyolojik yönden baktığımızda küreselleşme de diğer olay ve olgular gibi toplum yaşamını etkilemiştir ancak bu etkileme öncekilerle kıyaslandığında çok daha büyük bir etki yaratmıştır ve yaratmaya da devam etmektedir. Üstteki videoda çok güzel ve sade bir şekilde küreselleşmenin ve getirdiği değişimlerin yarattığı kafa karışıklığı ifade ediliyor. Para ve sermaye konusunda gelişen hızlı değişiklikler ancak insan yaşamına geldiği zaman sekteye uğruyor.

Hiç yorum yok:

Yorum Gönder